برنامه نیمسال دوم 95-94 دانشگاه زند
تاریخ خبر : 1394/12/1
شرح خبر
جزوه درس سیستم های خبره
تاریخ خبر : 1393/8/2 11:11
شرح خبر
برنامه نیمسال اول 93-94 دانشگاه زند
تاریخ خبر : 1393/8/2 11:11
شرح خبر
آیین نامه نگارش پایان نامه
تاریخ خبر : 1392/5/29
شرح خبر
زمان تحویل پروژه دروس عملی دانشگاه زند
تاریخ خبر : 1392/2/6
شرح خبر
جزوه درس تجزیه و تحلیل سیستم
پاورپونت هوش مصنوعی
کتاب نظریه زبانها و ماشین ها
جزوه نظریه زبانها و ماشین ها
جزوه میکروکنترلرها